Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 1654)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Dorina BEJKO Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Pogradec - Prokuroria Posaçme Kunder Korrup e Krim Org (Spak) - Prokuroria e Rrethit Pogradec
Dorina CINARI Zv/ministër Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Dorjan TAFILAJ Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Vlorë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Korçë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Fier
Drini PALI Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durres - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durres - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Durres
Dritan AGOLLI Drejtor Bashkia Tiranë
Dritan BANUSHI Gjyqtar Gjykata e Apelit Gjirokastër
Dritan BICI Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX - Kryebashkiak Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Bashkia Gramsh
Dritan CAKA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Dritan DEMIRAJ Këshilli i Ministrave Këshilli i Ministrave
Dritan GINA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Durrës - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane - Prokuroria Lushnnje
Dritan GRIPSHI Drejtor - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Berat - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Elbasan - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Durrës - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Berat
Dritan HALLUNAJ Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë - Anëtarë i KLGJ-së - Gjyqtar Këshilli i Lartë i Drejtësisë - Këshilli i Lartë Gjyqësor - Gjykata e shkalles se Pare për Krimet e Rënda
Dritan HASANI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Permet - Gjykata e Apelit Korce - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
Dritan LELI Kryebashkiak - Kryebashkiak 2015 - Kryebashkiak 2019-2023 Bashkia Vlorë - Bashkia Vlorë - Bashkia Vlorë
Dritan MARKU Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë
Dritan NUSHI Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Tiranë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kavajë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane
Dritan PEKA Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e Apelit Tiranë
Dritan PRENÇI Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Tropojë - Prokuroria Tropojë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kurbin - Prokuroria Kukës - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Kukës - Prokuroria Posaçme Kunder Korrup e Krim Org (Spak) - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tiranë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Sarandë
Dritan RRESHKA Prokuror - Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Dritan SECI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropoje
Dritan TOLA Ambasador Ambasada Shqiptare në Francë
Durim BEDINI Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Elbasan - Prokuroria e Rrethit Kavajë
Durim HASA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat
Durim RROSHI Kryebashkiak - Kryebashkiak 2015 Bashkia Memaliaj - Bashkia Memaliaj
Dylaver SHIMAJ Drejtor Policia Dibër
Eda KAJA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës
Edi PALOKA Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Edi RAMA Deputet Zgjedhje 2021 - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave PS mandati II - Këshilli i Ministrave PS mandati III Kuvendi i Shqipërisë - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave - Kryeministër
Edina KURTI (MALIQATI) Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Durrës - Prokuroria e Rrethit Kavajë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Kavajë
Ediola BRAHA Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Edison MEMOLLA Kryebashkiak - Kryebashkiak 2019-2023 - Kryebashkiak 2023-2027 Bashkia Rrogozhine - Bashkia Rrogozhine - Bashkia Rrogozhine
Edison ADEMI Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Berat - Prokuroria Vlorë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Vlorë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Sarandë
Edlira BAKO Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan
Edlira BODE Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX - Drejtor Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Spitali Rajonal, Korçë
Edlira ÇEKREZI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Edlira CUFI Prokuror Prokuroria Shkodër
Edlira HYSENI Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Edlira JORGAQI(KRIPA) Anëtar i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve - Drejtor - Drejtor - Drejtor Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve - Ministria e Drejtësisë - Prokuroria e Përgjithshme - Ministria e Drejtësisë
Edlira LUÇI Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë Banka e Shqipërisë
Edlira PETRI Gjyqtar Gjykata e Apelit