Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto nga Paga si President i Republikës, 2 260 238 lekë.
2) Dieta për udhëtime jashtë vendit 1 620 dollarë dhe 4 860 euro.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura neto nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, 102 000 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura nga qiradhënia e një apartamenti Durrës 600 000 lekë.
2) të ardhura qiradhënie dyqan Durrës 660 000 lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura nga interesa bankare bono thesari, 445 560 lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga interesa bankare bono thesari, 792 100 lekë.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga paga pranë BSH, 1 576 400 lekë.
4) Bashkëshortja, dieta për udhëtime jashtë vendit, 990 dollarë dhe 2 370 euro.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion1.99
Të tjera
1) Gjendje llogari bankare, 47 040 lekë.
2) Gjendje llogari bankare, 21 960 lekë.
3) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare, 2 209 974 lekë.
4) Bashkëshortja, gjendje depozite bankare, shtuar me 2 505 euro.
5) Gjendje depozite bankare, pakësuar me 9 000 euro.
6) Detyrime të papaguara në vlerën 3 418 476 lekë për kredi bankare për ap. banimi.
7) Gjendje kursime kesh, 95 000 lekë dhe 920 euro.
8) Bashkëshortja, detyrime të papaguara në vlerën 9 600 000 lekë për kredi bankare për shtëpi dhe mobilim, shlyerja e së cilës fillon në 2018-ën.
9) Djali, gjendje depozitë bankare, 120 000 lekë.
10) Vajza, gjendje depozitë bankare, 120 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Detyrime të paguara në vlerën -285 810 lekë për kredi bankare për ap. banimi.