Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto nga Paga si President i Republikës, 2 260 238 lekë.
2) Dieta për udhëtime jashtë vendit 1 620 dollarë dhe 4 860 euro.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura neto nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, 102 000 lekë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from Rent
1) Të ardhura nga qiradhënia e një apartamenti Durrës 600 000 lekë.
2) të ardhura qiradhënie dyqan Durrës 660 000 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga interesa bankare bono thesari, 445 560 lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga interesa bankare bono thesari, 792 100 lekë.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga paga pranë BSH, 1 576 400 lekë.
4) Bashkëshortja, dieta për udhëtime jashtë vendit, 990 dollarë dhe 2 370 euro.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function1.99
Others
1) Gjendje llogari bankare, 47 040 lekë.
2) Gjendje llogari bankare, 21 960 lekë.
3) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare, 2 209 974 lekë.
4) Bashkëshortja, gjendje depozite bankare, shtuar me 2 505 euro.
5) Gjendje depozite bankare, pakësuar me 9 000 euro.
6) Detyrime të papaguara në vlerën 3 418 476 lekë për kredi bankare për ap. banimi.
7) Gjendje kursime kesh, 95 000 lekë dhe 920 euro.
8) Bashkëshortja, detyrime të papaguara në vlerën 9 600 000 lekë për kredi bankare për shtëpi dhe mobilim, shlyerja e së cilës fillon në 2018-ën.
9) Djali, gjendje depozitë bankare, 120 000 lekë.
10) Vajza, gjendje depozitë bankare, 120 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Detyrime të paguara në vlerën -285 810 lekë për kredi bankare për ap. banimi.