Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 3 536 564 Lekë nga paga si Komisionere e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për vitin 2018.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshorti, Znj. Helidon Bekteshi, të ardhura neto në vlerën 2 626 131.5 Lekë nga paga pranë Spiecapag Transadriatikia për vitin 2018.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura në vlerën 125 000 Lekë nga shitja e automjetit të tipit Nisan Micra sipas kontratës së shitblerjes datë 15.10.2018.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtuar me 993 543.33 Lekë llogaria bankare nga të ardhurat e pagës, gjendja e të cilës në datën 31.12.2018 është 1 370 386.02 Lekë.
2) Bashkëshorti, Znj. Helidon Bekteshi, shtuar me 35 614.59 Lekë llogaria bankare nga të ardhurat e pagës, gjendja e të cilës në datën 31.12.2018 është 165 839.3 Lekë.
3) Bashkëshorti, Znj. Helidon Bekteshi, aplikuar në datën 16.02.2018 për mbylljen e detyrimit të kontratës së kredisë me kufi (overdraft) në vlerën 300 000 Lekë. Mbyllja e kredisë është bërë në datën 25.02.2018 me të ardhura nga paga dhe gjendja e detyrimit në datën 25.02.2018 është 0 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka