Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 3 536 564 Lekë nga paga si Komisionere e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për vitin 2018.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshorti, Znj. Helidon Bekteshi, të ardhura neto në vlerën 2 626 131.5 Lekë nga paga pranë Spiecapag Transadriatikia për vitin 2018.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura në vlerën 125 000 Lekë nga shitja e automjetit të tipit Nisan Micra sipas kontratës së shitblerjes datë 15.10.2018.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtuar me 993 543.33 Lekë llogaria bankare nga të ardhurat e pagës, gjendja e të cilës në datën 31.12.2018 është 1 370 386.02 Lekë.
2) Bashkëshorti, Znj. Helidon Bekteshi, shtuar me 35 614.59 Lekë llogaria bankare nga të ardhurat e pagës, gjendja e të cilës në datën 31.12.2018 është 165 839.3 Lekë.
3) Bashkëshorti, Znj. Helidon Bekteshi, aplikuar në datën 16.02.2018 për mbylljen e detyrimit të kontratës së kredisë me kufi (overdraft) në vlerën 300 000 Lekë. Mbyllja e kredisë është bërë në datën 25.02.2018 me të ardhura nga paga dhe gjendja e detyrimit në datën 25.02.2018 është 0 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka