Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe përfitimet në funksionin e deputetit, 2 513 620 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
1) Të ardhura dividenti nga aksionet në shoqërinë Euro-Group-Themele-Speciale shpk , 20 000 euro.
2) Të ardhura dividenti nga aksionet në shoqërinë Derveni shpk , 500 000 lekë.
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga 1 855 584 lekë.
2) Vajza, Amanda, të ardhura nga paga, 586 304 lekë.
3) Djali, Skënderi, të ardhura nga paga, 386 561 lekë.
4) Djali, Burimi, të ardhura nga pagan ë SHBA, 18 105 dollar.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion230%
Të tjera
1) Shitje ambienti me sip. 29.4 m2 në Durrës, 2 190 000 lekë. Likuidimet janë kryer me këste gjatë vitit 2010 sipas kontratës paraprake të shitjes të datës 15.02.2010.
2) Gjendje llogari rrjedhëse shtuar me 19 300 euro.
3) Gjendje llogari rrjedhëse shtuar me 1 360 lekë.
4) Gjendje llogari bankare pakësuar me 536 dollar.
5) Gjendje llogari bankare pakësuar me13 278 lekë.
6) Gjendje llogari kursimi pakësuar me 20 euro.
7) Gjendje llogari kursimi pakësuar me 100 000 euro.
8) Gjendje llogari rrjedhëse pakësuar me 2 000 830 lekë.
9) Gjendje llogari rrjedhëse pakësuar me 99 189 euro.
10) Gjendje llogari kursimi shtuar me 100 000 euro.
11) Gjendje llogari rrjedhëse pakësuar me 446 487 lekë.
12) Bashkëshortja, gjendje llogari rrjedhëse shtuar me 89 103 lekë.
13) Bashkëshortja, gjendje llogari kursimi shtuar me 400 400 lekë.
14) Bashkëshortja, gjendje llogari rrjedhëse shtuar me 35 390 lekë.
15) Vajza, Amanda, gjendje llogari rrjedhëse shtuar me 81 277 lekë.
16) Djali, Skënderi, gjendje llogari rrjedhëse shtuar me 11 351 lekë.