Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitimet në funksionin e deputetit, 2 513 620 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from Shares
1) Të ardhura dividenti nga aksionet në shoqërinë Euro-Group-Themele-Speciale shpk , 20 000 euro.
2) Të ardhura dividenti nga aksionet në shoqërinë Derveni shpk , 500 000 lekë.
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga 1 855 584 lekë.
2) Vajza, Amanda, të ardhura nga paga, 586 304 lekë.
3) Djali, Skënderi, të ardhura nga paga, 386 561 lekë.
4) Djali, Burimi, të ardhura nga pagan ë SHBA, 18 105 dollar.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function230%
Others
1) Shitje ambienti me sip. 29.4 m2 në Durrës, 2 190 000 lekë. Likuidimet janë kryer me këste gjatë vitit 2010 sipas kontratës paraprake të shitjes të datës 15.02.2010.
2) Gjendje llogari rrjedhëse shtuar me 19 300 euro.
3) Gjendje llogari rrjedhëse shtuar me 1 360 lekë.
4) Gjendje llogari bankare pakësuar me 536 dollar.
5) Gjendje llogari bankare pakësuar me13 278 lekë.
6) Gjendje llogari kursimi pakësuar me 20 euro.
7) Gjendje llogari kursimi pakësuar me 100 000 euro.
8) Gjendje llogari rrjedhëse pakësuar me 2 000 830 lekë.
9) Gjendje llogari rrjedhëse pakësuar me 99 189 euro.
10) Gjendje llogari kursimi shtuar me 100 000 euro.
11) Gjendje llogari rrjedhëse pakësuar me 446 487 lekë.
12) Bashkëshortja, gjendje llogari rrjedhëse shtuar me 89 103 lekë.
13) Bashkëshortja, gjendje llogari kursimi shtuar me 400 400 lekë.
14) Bashkëshortja, gjendje llogari rrjedhëse shtuar me 35 390 lekë.
15) Vajza, Amanda, gjendje llogari rrjedhëse shtuar me 81 277 lekë.
16) Djali, Skënderi, gjendje llogari rrjedhëse shtuar me 11 351 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Shlyer në vitin 2016 -88 908 lekë për detyrim karte krediti.