Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 1573)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Etjen XHAFAJ Deputet i Parlamentit - Deputet Zgjedhje 2021 - Drejtor - Këshilltar - Zv/ministër Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Ministria e Financave - Ministria e Zhvillimit Ekonimik - Ministria per Europen Dhe Punet e Jashtme
Etleda ÇIFTJA Komisioner KPK KPK
Etleva DEDA Gjyqtar - Gjyqtar Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar - Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda
Etleva GJAMO Gjyqtar Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Korce
Etleva NOZILLI Keshilltar Ligjor Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Eugen BEÇI Prokuror Prokuroria Krimeve të Rënda
Eugen BOJAXHIU Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Eugena TOMINI Zv/ministër Ministria e Shendetesines dhe e Mbrojtjes Sociale
Evelina QIRJAKO Anëtar i Gjykatës së Lartë - Gjyqtar Gjykata e Lartë - Gjykata e Lartë
Evis BERBERI Këshilltar Ministria e Infrastruktures dhe Energjisë
Evis KUSHI Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave PS mandati II - Këshilli i Ministrave PS mandati III Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave
Evis SHURDHA Kryetar i Komisionit të Prokurimit Publik Komisioni I Prokurimit Publik
Evjeni SINOJMERI Gjyqtar Gjykata e Apelit
Fadil NASUFI Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 - Kryebashkiak Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Bashkia Berat
Fahrije GJANA(VATA) Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kukes - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Kukës - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kukes
Fahrije STRINGA (BUDO) Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Farie OSMANI Keshilltar Ligjor - Shef Kabineti Kominioni i Pavarur i Kualifikimit - Prefektura Tiranë
Fatbardh PLAKU Kryetar Komune Komuna Farkë
Fatbardha KADIU Deputet Legjislatura IX - Drejtor Kuvendi i Shqipërisë - TTV, Bashkia Durrës
Fation DURO Kryebashkiak - Kryebashkiak 2023-2027 Bashkia Patos - Bashkia Patos
Fation VEIZAJ Deputet i Parlamentit - Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Fatjona DHIMITRI Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Fatjona MEMÇAJ Drejtor - Prokuror - Prokuror - Prokuror Presidenti I Republikës - Prokuroria Tiranë - Prokuroria e Përgjithshme - Prokuroria e Apelit Tiranë
Fatmir GUDA Kryebashkiak Bashkia Leskovik
Fatmir HOXHA Anëtar i Gjykates Kushtetuese - Gjyqtar Gjykata Kushtetuese - Gjykata Kushtetuese
Fatmir LUSHI Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Elbasan - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Durrës - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Shkodër - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër
Fatmir MEDIU Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Fatmir NDREU Gjyqtar Gjykata e Rrethit Sarande
Fatmir TOÇI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Fatmir VELAJ Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Fatmir XHAFAJ Deputet i Parlamentit - Deputet Zgjedhje 2021 - Këshilli i Ministrave PS mandati II Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Këshilli i Ministrave
Fatmira HAJDARI Gjyqtar Gjykata e Apelit
Fatmira LULI Anëtarë i KLGJ-së - Zëvendës Drejtor Këshilli i Lartë Gjyqësor - Shkolla e Magjistraturës
Fatos KERCIKU Ambasador Ambasada Shqiptare në Indi
Fatos LULO Anëtar i Gjykates Kushtetuese - Gjyqtar Gjykata Kushtetuese - Gjykata Kushtetuese
Fatos QATO Gjyqtar Gjykata e Apelit
Fatos REKA Ambasador Ambasada Shqiptare në Maqedoni
Fatos TUSHE Kryebashkiak - Kryebashkiak 2019-2023 Bashkia Lushnje - Bashkia Lushnje
Fatri ISLAMAJ Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Apelit - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Federik LALOSHI Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Shkodër - Prokuroria e Rrethit Shkodër - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Shkodër