Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 1654)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
ERMAL MUÇA Konsull Konsullata e Shqipërisë në Turqi
Ermal PACAJ Administrator Shoqëri Publike "Porti Detar Shëngjin" sh.a
Ermelinda MEKSI Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë Banka e Shqipërisë
Ermir BETA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Berat - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Berat - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Ermir LELÇI Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror Prokuroria Berat - Prokuroria Shkodër - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Shkodër
Ermir MEMA Këshilltar KPK
Ermir VEIPI Administrator Shoqëri Publike Likuidator në shoqërinë KESH Secyrity sh.a dhe OST Security sh.a, Tiranë
Ermira DEDJA Gjyqtar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër
Ermira GJECI(RUSI) Zv/ministër Ministria e Buqesise dhe Zhvillimit Rural
Ermira MANELLI Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Gjirokaster
Ermira TAFANI Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Elbasan
Ermonela VALIKAJ FELAJ Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 - Këshilli i Ministrave Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Këshilli i Ministrave
Ersida BAJGORA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje
Ervin BEQIRI Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Tiranë - Prokuroria Lezhë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Korçe
Ervin BUSHATI Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Ervin DEMO Kryebashkiak - Kryebashkiak 2019-2023 - Kryebashkiak 2023-2027 - Zv/ministër Bashkia Berat - Bashkia Berat - Bashkia Berat - Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Ervin HODAJ Drejtor Policia Tiranë
Ervin KARANXHA Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Ervin KOÇI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Ervin METALLA Gjyqtar Gjykata e Apelit
Ervin METE Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave PS mandati III - Kryetar i Bordit - Zv/ministër Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave - AMF - Ministria e Financave
Ervin POLLOZHANI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
Ervin PUPE Anëtar i Gjykatës së Lartë - Gjyqtar Gjykata e Lartë - Gjykata e Lartë
Ervin SALIANJI Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Ervin TRASHI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë
Ervis CALJA Administrator Shoqëri Publike Ujësjellës - Kanalizime sh.a, Cërrik
Ervis MEÇO Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Ervisa HYKA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e Rrethit Vlorë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Fier
Esmeralda CEKA Gjyqtar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane
Esmeralda KESHI(CAMI) Anëtarë i KLP-së - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Këshilli i Lartë i Prokurorisë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Dibër - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e Rrethit Dibër - Prokuroria e Rrethit Durrës
Esmeralda NDOCI Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër
Esmeralda SHKJAU Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Esmeralda XHILLI-CEKA Antare i Kolegjit Zgjedhor - Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Kolegji Zgjedhor - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lushnje - Gjykatën e Shkallës së Parë Tirane
Esmerilda HABILI Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane - Gjykaten e Shkalles se Pare te Juridiksionit te Pergjithshem Vlore
Etien KAPO Prokuror - Prokuror Prokuroria Tirane - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane
Etilda (SALIU) GJONAJ Deputet i Parlamentit - Deputet Zgjedhje 2021 - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave PS mandati II Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave
Etjen XHAFAJ Deputet i Parlamentit - Deputet Zgjedhje 2021 - Drejtor - Këshilltar - Zv/ministër Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Ministria e Financave - Ministria e Zhvillimit Ekonimik - Ministria per Europen Dhe Punet e Jashtme
Etleda ÇIFTJA Komisioner KPK KPK
Etleva DEDA Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda - Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
Etleva GJAMO Gjyqtar Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Korce