Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhurat neto nga pagat, shpërblimet dhe bonuset në Këshillin e Lartë të Drejtësisë për vitin 2013 janë 2 462 673 lekë
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhurat neto nga shpërblime si Anëtar i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës për vitin 2013 janë 27 000 lekë
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareTë ardhurat neto nga pagat dhe shpërblimet e bashkëshortes nga puna pranë Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2012 janë 1 013 123 lekë
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Gjendja e cash shtuar në 1 270 000 lekë me burim kursimet familjare
2) Gjendja e llogarisë bankare të z.Elvis në datën 31.12.2013 në shumën 39 639,09 lekë
3) Gjendja e llogarisë bankare të bashkëshortes znj.Arjeta në datën 31.12.2012 në shumën 980,32 lekë
4) Detyrimi i mbetur nga kredia e marrë në bank për 15 vjet në shumën 5 000 000 lekë, në datën 31.12.2013 është 4 242 800,07 lekë, ndërsa detyrimi i shlyer është 448 903,44 lekë
5) Pakësuar gjendja e cash në shumën 1 476 000 lekë dhe 3 850 euro


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc

1) Detyrime të paguara në vlerën -448 903 lekë për një kredi bankare për strehim marrë më 31.01.2011 në bankë të nivelit të dytë me principal 5 000 000 lekë, afat maturimi 15 vjet dhe këst mujor 37 200 lekë.