Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto 1 374 051 Lekë nga paga si Ministër i Shtetit Për Marrëdhëniet me Parlamentin.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura Qiradhënie
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare1. Bashkëshorti, Z. Salarjan Totaj, të ardhura neto 605 935 Lekë nga pagesa si anëtar i Këshillit Drejtues DPSHTRR. 2. Bashkëshorti, Z. Salarjan Totaj, të ardhura neto 431 142 Lekë nga paga
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera1. Gjendje 22 898.04 Lekë në llogarinë rrjedhëse në Lekë. 2. Gjendje 0 Euro në llogarinë rrjedhëse në Euro. 3. Gjendje 0 USD në llogarinë rrjedhëse në USD. 4. Shtuar me 2 500 Euro gjendja Cash. 5. Subjekti deklaron detyrim 0 Leke në kartën e kreditit me limit 5000 Euro. 6. Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, gjendje 565,96 Lekë në llogarinë rrjedhëse në lekë. 7. Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, gjendje 0 Euro në llogarinë bankare në Euro në një bankë të nivelit të dytë. 8. Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, gjendje 117 037,79 Lekë në llogarinë bankare në Lekë një një bankë të nivelit të dytë. 9. Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, e deklaron të pandryshuar gjendjen e cash nga deklarata e mëparshme. 10. Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, detyrim të mbetur 377 022.334 Lekë për kredinë personale 1 120 000 Lekë të marrë në 18 Prill 2016. 11. Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, detyrim të mbetur 218.16 Euro në kartën e kreditit me limit 2 450 Euro.