Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto 1 374 051 Lekë nga paga si Ministër i Shtetit Për Marrëdhëniet me Parlamentin.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate1. Bashkëshorti, Z. Salarjan Totaj, të ardhura neto 605 935 Lekë nga pagesa si anëtar i Këshillit Drejtues DPSHTRR. 2. Bashkëshorti, Z. Salarjan Totaj, të ardhura neto 431 142 Lekë nga paga
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others1. Gjendje 22 898.04 Lekë në llogarinë rrjedhëse në Lekë. 2. Gjendje 0 Euro në llogarinë rrjedhëse në Euro. 3. Gjendje 0 USD në llogarinë rrjedhëse në USD. 4. Shtuar me 2 500 Euro gjendja Cash. 5. Subjekti deklaron detyrim 0 Leke në kartën e kreditit me limit 5000 Euro. 6. Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, gjendje 565,96 Lekë në llogarinë rrjedhëse në lekë. 7. Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, gjendje 0 Euro në llogarinë bankare në Euro në një bankë të nivelit të dytë. 8. Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, gjendje 117 037,79 Lekë në llogarinë bankare në Lekë një një bankë të nivelit të dytë. 9. Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, e deklaron të pandryshuar gjendjen e cash nga deklarata e mëparshme. 10. Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, detyrim të mbetur 377 022.334 Lekë për kredinë personale 1 120 000 Lekë të marrë në 18 Prill 2016. 11. Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, detyrim të mbetur 218.16 Euro në kartën e kreditit me limit 2 450 Euro.