Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto 1 374 051 Lekë nga paga si Ministër i Shtetit Për Marrëdhëniet me Parlamentin.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Salarjan Totaj, të ardhura neto 605 935 Lekë nga pagesa si anëtar i Këshillit Drejtues DPSHTRR.
2) Bashkëshorti, Z. Salarjan Totaj, të ardhura neto 431 142 Lekë nga paga
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Gjendje 22 898.04 Lekë në llogarinë rrjedhëse në Lekë.
2) Gjendje 0 Euro në llogarinë rrjedhëse në Euro.
3) Gjendje 0 USD në llogarinë rrjedhëse në USD.
4) Shtuar me 2 500 Euro gjendja Cash.
5) Subjekti deklaron detyrim 0 Leke në kartën e kreditit me limit 5000 Euro.
6) Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, gjendje 565,96 Lekë në llogarinë rrjedhëse në lekë.
7) Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, gjendje 0 Euro në llogarinë bankare në Euro në një bankë të nivelit të dytë.
8) Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, gjendje 117 037,79 Lekë në llogarinë bankare në Lekë një një bankë të nivelit të dytë.
9) Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, e deklaron të pandryshuar gjendjen e cash nga deklarata e mëparshme.
10) Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, detyrim të mbetur 377 022.334 Lekë për kredinë personale 1 120 000 Lekë të marrë në 18 Prill 2016.
11) Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, detyrim të mbetur 218.16 Euro në kartën e kreditit me limit 2 450 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Bashkëshorti, Z. Salarjan Totaj, paguar 185 025,8 Lekë për shlyerjen e kredisë 1 120 000 lekë marrë në 18 Prill 2016.