Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Monitorimit në APP, kategoria e pagës II-B, emëruar më datë 11.11.2016, 145 091 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendje në një llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga si avokate pranë studios ligjore Boga&Asscoiates dhe kursime, pakësuar me - 1 418 euro.
2) Gjendje cash, të ardhura nga paga si avokate pranë studio ligjore Boga&Asscoiates dhe kursime, 10 000 euro, e pandryshuar.
3) Kredi konsumatore në një bankë të nivelit të dytë, kontratë me datë 12.05.2015, principal në shumën 2 600 euro dhe interes në shumën 334 euro. Datë e fillimit të detyrimit 01.06.2015 dhe data e mbarimit 01.05.2017, interesi bazë 12 %, kësti mujor 112 euro, kësti i pashlyer 128 euro. Shuma e mbetur 616 euro.
4) Bashkëshorti, gjendja në një llogari rrjedhësë në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga puna si interior designer, piktor dhe kursime, 11 502 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka