Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Monitorimit në APP, kategoria e pagës II-B, emëruar më datë 11.11.2016, 145 091 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendje në një llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga si avokate pranë studios ligjore Boga&Asscoiates dhe kursime, pakësuar me - 1 418 euro.
2) Gjendje cash, të ardhura nga paga si avokate pranë studio ligjore Boga&Asscoiates dhe kursime, 10 000 euro, e pandryshuar.
3) Kredi konsumatore në një bankë të nivelit të dytë, kontratë me datë 12.05.2015, principal në shumën 2 600 euro dhe interes në shumën 334 euro. Datë e fillimit të detyrimit 01.06.2015 dhe data e mbarimit 01.05.2017, interesi bazë 12 %, kësti mujor 112 euro, kësti i pashlyer 128 euro. Shuma e mbetur 616 euro.
4) Bashkëshorti, gjendja në një llogari rrjedhësë në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga puna si interior designer, piktor dhe kursime, 11 502 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka