Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, 1 156 643 lekë.
2) Të ardhura nga paga si gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë, 180 482 lekë.
3) Të ardhura nga pjesëmarrja në Europian Patent Office në Gjermani, 615 euro.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshorti, Z. Alban Toro, të ardhura nga puna si avokat, 2 551 243 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e depozitës bankare në emër të deklarueses dhe të një personi tjetër, shtesë 100 000 lekë, kontribut i babait.
2) Gjendja e depozitës bankare në emër të deklarueses dhe të një personi tjetër, shtesë 150 000 lekë, kontribut i vjehrrit, z. Irfan Toro.
3) Gjendja e depozitës bankare në emër të deklarueses dhe të një personi tjetër, shtesë 100 000 lekë, kontribut i babait.
4) Gjendja e depozitës bankare në emër të deklarueses dhe të një personi tjetër, shtesë 100 000 lekë, kontribut i vjehrrit, Z. Irfan Toro.
5) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 105.18 euro.
6) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë në emër të deklarueses dhe të një personi tjetër, 2 536 585 lekë.
7) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë në në emër të deklarueses dhe të një personi tjetër, 1 354 506.99 lekë.
8) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, llogari page, 216 069 lekë.
9) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, llogaria për veprimet e kredisë, 144 004 lekë.
10) Bashkëshorti, Z. Alban Toro, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë si person fizik, 2 324.38 euro.
11) Bashkëshorti, Z. Alban Toro, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë si person fizik, 684 369.8 lekë.
12) Bashkëshorti, Z. Alban Toro, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 114 761 lekë.
13) Gjendja e llogarisë së përbashkët bankare me bashkëshortin në një bankë të nivelit të dytë, 2 768.81 euro.
14) Bashkëshorti, Z. Alban Toro, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 208 637 lekë.
15) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë,174 489.98 lekë.
16) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë,llogari kursimi 1 501.94 lekë.
17) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, e përbashkët me bashkëshortin në shumën 5 000 000 lekë për blerje ap. marrë më 07.03.2011 deri më 07.03.2031 me normë interesi 4 %. Detyrimi i shlyer 200 581.9 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 3 953 766.98 lekë.
18) Hua ndaj një personi fizik, e përbashkët me bashkëshortin, detyrimi i shlyer 5 000 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 15 000 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka