Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME




DEKLARATA FILLESTARE





TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, 1 156 643 lekë.
2) Të ardhura nga paga si gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë, 180 482 lekë.
3) Të ardhura nga pjesëmarrja në Europian Patent Office në Gjermani, 615 euro.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshorti, Z. Alban Toro, të ardhura nga puna si avokat, 2 551 243 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e depozitës bankare në emër të deklarueses dhe të një personi tjetër, shtesë 100 000 lekë, kontribut i babait.
2) Gjendja e depozitës bankare në emër të deklarueses dhe të një personi tjetër, shtesë 150 000 lekë, kontribut i vjehrrit, z. Irfan Toro.
3) Gjendja e depozitës bankare në emër të deklarueses dhe të një personi tjetër, shtesë 100 000 lekë, kontribut i babait.
4) Gjendja e depozitës bankare në emër të deklarueses dhe të një personi tjetër, shtesë 100 000 lekë, kontribut i vjehrrit, Z. Irfan Toro.
5) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 105.18 euro.
6) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë në emër të deklarueses dhe të një personi tjetër, 2 536 585 lekë.
7) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë në në emër të deklarueses dhe të një personi tjetër, 1 354 506.99 lekë.
8) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, llogari page, 216 069 lekë.
9) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, llogaria për veprimet e kredisë, 144 004 lekë.
10) Bashkëshorti, Z. Alban Toro, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë si person fizik, 2 324.38 euro.
11) Bashkëshorti, Z. Alban Toro, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë si person fizik, 684 369.8 lekë.
12) Bashkëshorti, Z. Alban Toro, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 114 761 lekë.
13) Gjendja e llogarisë së përbashkët bankare me bashkëshortin në një bankë të nivelit të dytë, 2 768.81 euro.
14) Bashkëshorti, Z. Alban Toro, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 208 637 lekë.
15) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë,174 489.98 lekë.
16) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë,llogari kursimi 1 501.94 lekë.
17) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, e përbashkët me bashkëshortin në shumën 5 000 000 lekë për blerje ap. marrë më 07.03.2011 deri më 07.03.2031 me normë interesi 4 %. Detyrimi i shlyer 200 581.9 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 3 953 766.98 lekë.
18) Hua ndaj një personi fizik, e përbashkët me bashkëshortin, detyrimi i shlyer 5 000 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 15 000 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka