Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga në pozicionin Drejtor i Përgjithsëm në DPPI, viti 2018 vlera 1 354 927 Lekë
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareTë ardhura nga paga e bashkëshortes zj. Denisa Lako, si mjeke stomatologe pranë ASHR Tiranë për vitin 2018 vlera 579 096 Lekë
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Gjendja në 31.12.201 është 7 950 000 Lekë të investura në Bono Thesari me afat 12 mujor. Burimi i krijimit: Ish depozita 7 000 000 Lekë investim ne Bono Thesari i deklaruar në deklaratën periodike vjetore 2018; Llogaria rrjedhëse në shumën e 464 637 Lekë i dekluar në deklaratën periodike vjetore 2018; Kursime mujore si dhe interesa nga bono thesari
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në datë 31.12.2018 është 57 331.88 Lekë. Burimi nga pagat.
3) Llogaria bankare për kalimin e pagës së bashkëshortes zj.Denisa Lako gjendja më 31.12.2018 është 773.86 Lekë
4) Shitje autoveturë tip Volkswagen Golf 5: 2 500 Euro
5) Blerje autoveture tip Toyota 4 Runner: 2500 euro


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Blerje autoveturë Toyota 4 Runner: 2 500 Euro