Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga në pozicionin Drejtor i Përgjithsëm në DPPI, viti 2018 vlera 1 354 927 Lekë
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateTë ardhura nga paga e bashkëshortes zj. Denisa Lako, si mjeke stomatologe pranë ASHR Tiranë për vitin 2018 vlera 579 096 Lekë
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Gjendja në 31.12.201 është 7 950 000 Lekë të investura në Bono Thesari me afat 12 mujor. Burimi i krijimit: Ish depozita 7 000 000 Lekë investim ne Bono Thesari i deklaruar në deklaratën periodike vjetore 2018; Llogaria rrjedhëse në shumën e 464 637 Lekë i dekluar në deklaratën periodike vjetore 2018; Kursime mujore si dhe interesa nga bono thesari
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në datë 31.12.2018 është 57 331.88 Lekë. Burimi nga pagat.
3) Llogaria bankare për kalimin e pagës së bashkëshortes zj.Denisa Lako gjendja më 31.12.2018 është 773.86 Lekë
4) Shitje autoveturë tip Volkswagen Golf 5: 2 500 Euro
5) Blerje autoveture tip Toyota 4 Runner: 2500 euro


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Blerje autoveturë Toyota 4 Runner: 2 500 Euro