Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga pranë Bankës së Shqipërisë, 3 623 329 lekë.
2) Të ardhura nga mësimdhënia, 28 850 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura nga honorari si Anëtare e Këshillit Mbikqyrës së Bankës së Shqipërisë, 1 903 148 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti,të ardhura nga paga, 1 640 126 lekë.
2) Bashkëshorti,të ardhura nga projekte, 142 475 lekë.
3) Bashkëshorti,të ardhura nga interesa bankare, 104 524 lekë.
4) Djali, të ardhura nga paga pranë shoqërisë Gensler në USA, 40 911 dollarë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion292%
Të tjera
1) Gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 260 384 lekë.
2) Gjendje e llogarisë bankare, pakësuar me 64 889 lekë.
3) Gjendje e llogarisë bankare, pakësuar me 34 euro.
4) Gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 310 429 lekë.
5) Gjendje e llogarisë bankare, pakësuar me 10 969 lekë.
6) Gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 1 723 lekë.
7) Gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 28 256 lekë.
8) Pronare me 29 e një ap.banimi me sip. 96 m2, përfituar me trashëgimi nga prindërit.
9) Detyrime të papaguara në vlerën 10 812 110 lekë për kredi për shtëpi marrë në Maj 2012 me principal 11 400 000 lekë dhe afat shlyerje 30 vjet.
10) Detyrime të papaguara në vlerën 1 315 952 lekë për kredi për rikonstruksion marrë na Maj 2012 me principal 2 000 000 lekë dhe afat shlyerje 10 vjet.
11) Bashkëshorti, gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 639 137 lekë.
12) Bashkëshorti, gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 26 915 lekë.
13) Bashkëshorti, gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 43 562 lekë.
14) Bashkëshorti, gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 30 euro.
15) Bashkëshorti, gjendje e llogarisë bankare, pakësuar me 97 447 lekë.
16) Bashkëshorti, gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 929 lekë.
17) Djali, nxjerrë jashtë përdorimit veturën tip Volkswagen, 5 000 dollarë.
18) Djali, gjendje e llogarisë bankare, pakësuar me 2 413 dollarë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc

1) Detyrime të paguara në vlerën -409 291 lekë për kredi për shtëpi marrë në Maj 2012 me principal 11 400 000 lekë dhe afat shlyerje 30 vjet.
2) Detyrime të paguara në vlerën -205 083 lekë për kredi për rikonstruksion marrë na Maj 2012 me principal 2 000 000 lekë dhe afat shlyerje 10 vjet.