Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Kavajë, 1 082 520 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut, 13 300 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëjetuesja, Znj. Irisa Guma, të ardhura nga paga, 556 176 lekë.
2) Babai, pension pleqërie, 180 000 lekë.
3) Nëna, pension pleqërie, 271 920 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura nga shitje njësie me sip. 246.45 m2 dhe garazh me sip. 246.45 m2, në Kryemëdhenj, Kavajë më 23.09.2016, 487 500 euro. Kjo pasuri ishte fituar si pasojë e shkëmbimit të truallit mbi të cilën është ndërtuar ndërtesa.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion101%
Të tjera


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Blerë më 07.11.2016 truall me sip. 4200 m2 në Kavajë, -50 000 euro, me të ardhura nga shitje njësie e garazhi./
2) Blerë më 11.11.2016 sipërfaqe apartamenti 23.68 m2 në Qerret, Kavajë, -3 000 euro, me të ardhura nga shitje njësie e garazhi./
3) Shlyer në vitin 2016 -4 473 euro për kredi bankare me principal 20 000 euro, afat shlyerje 5 vjet, interes vjetor Euribor + 4.53% dhe këst mujor 373 euro. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 16 001 euro.