Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Kavajë, 1 082 520 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut, 13 300 lekë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëjetuesja, Znj. Irisa Guma, të ardhura nga paga, 556 176 lekë.
2) Babai, pension pleqërie, 180 000 lekë.
3) Nëna, pension pleqërie, 271 920 lekë.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura nga shitje njësie me sip. 246.45 m2 dhe garazh me sip. 246.45 m2, në Kryemëdhenj, Kavajë më 23.09.2016, 487 500 euro. Kjo pasuri ishte fituar si pasojë e shkëmbimit të truallit mbi të cilën është ndërtuar ndërtesa.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function101%
Others


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Blerë më 07.11.2016 truall me sip. 4200 m2 në Kavajë, -50 000 euro, me të ardhura nga shitje njësie e garazhi./
2) Blerë më 11.11.2016 sipërfaqe apartamenti 23.68 m2 në Qerret, Kavajë, -3 000 euro, me të ardhura nga shitje njësie e garazhi./
3) Shlyer në vitin 2016 -4 473 euro për kredi bankare me principal 20 000 euro, afat shlyerje 5 vjet, interes vjetor Euribor + 4.53% dhe këst mujor 373 euro. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 16 001 euro.