Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 374 06 Lekë nga paga si Ministër i Kulturës për periudhën Janar 2020- Dhjetor 2020.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura në vlerën 199 991 Lekë nga dietat dhe pjesëmarrjet në borde të ndryshme për periudhën Janar 2020-Dhjetor 2020
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Gjendje 5 669.64 Euro të llogarisë rrjedhëse me pjesë takuese 50% llogari e përbashkët me nënën.
2) Llogari rrjedhëse me gjendje 9.08 Euro.
3) Llogari rrjedhëse me gjendje 1 019 439.15 Lekë.
4) Depozitë në një bankë në Nju Jork me gjendje 967 Dollarë.
5) Ish Bashkëshorti, i ndjeri z. Artan Asllani , llogari të përbashkët me pjesë takuese 50%, me gjendje 4 485.69 Euro, për këto të drejta pasurore nuk është bërë ende celje trashëgimie, informacioni është deklaruar sipas informacionit të marë nga person i familjes.
6) Ish Bashkëshorti, i ndjeri z. Artan Asllani, llogari të përbashkët me pjesë takuese 50%, me gjendje1 774.2 Lekë, për këto të drejta pasurore nuk është bërë ende celje trashëgimie, është deklaruar sipas informacionit nga një familjar.
7) Hua bankare e marrë nga ish-bashkëshorti i ndjerë Z. Artan Asllani në vitin 2017, në vlerën 110 000 Euro, me qëllim blerje të një apartamenti banimi në Gjirin e Lalëzit. Për vitin 2020 nuk është bërë asnjë shlyerje e kësteve të huasë dhe detyrimi në 31 Dhjetor 2020 mbetet 110 000 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Nuk ka