Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 374 06 Lekë nga paga si Ministër i Kulturës për periudhën Janar 2020- Dhjetor 2020.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura në vlerën 199 991 Lekë nga dietat dhe pjesëmarrjet në borde të ndryshme për periudhën Janar 2020-Dhjetor 2020
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Gjendje 5 669.64 Euro të llogarisë rrjedhëse me pjesë takuese 50% llogari e përbashkët me nënën.
2) Llogari rrjedhëse me gjendje 9.08 Euro.
3) Llogari rrjedhëse me gjendje 1 019 439.15 Lekë.
4) Depozitë në një bankë në Nju Jork me gjendje 967 Dollarë.
5) Ish Bashkëshorti, i ndjeri z. Artan Asllani , llogari të përbashkët me pjesë takuese 50%, me gjendje 4 485.69 Euro, për këto të drejta pasurore nuk është bërë ende celje trashëgimie, informacioni është deklaruar sipas informacionit të marë nga person i familjes.
6) Ish Bashkëshorti, i ndjeri z. Artan Asllani, llogari të përbashkët me pjesë takuese 50%, me gjendje1 774.2 Lekë, për këto të drejta pasurore nuk është bërë ende celje trashëgimie, është deklaruar sipas informacionit nga një familjar.
7) Hua bankare e marrë nga ish-bashkëshorti i ndjerë Z. Artan Asllani në vitin 2017, në vlerën 110 000 Euro, me qëllim blerje të një apartamenti banimi në Gjirin e Lalëzit. Për vitin 2020 nuk është bërë asnjë shlyerje e kësteve të huasë dhe detyrimi në 31 Dhjetor 2020 mbetet 110 000 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Nuk ka