Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 194 565 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura në vlerën 3 500 Euro nga shitja e automjetit tip Vokswagen Golf-5.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari bankare me burim të ardhura nga paga me gjendje 69 353.7 Lekë në 31.12.2019, të pandryshuar nga deklarimi fillestar.
2) Pronar 100 % të një automjeti tip Mercedez Benz me vlerë 8 000 Euro të blerë sipas kontratës me Kusht datë 21.12.2019, kusht për të bërë pagesën deri në 21.12.2020 (afat 1 vit).
3) Kredi bankare të disbursuar në datë 04.10.2018 në shumën 2 000 000 Lekë, me afat 7 Vjet (04.10.2018-04.10.2025.), me këst shlyerje 31 894.68 Lekë dhe me gjendje detyrimi të pashlyer 1 622 149.33 Lekë në 31.12.2019. Detyrimi i shlyer gjatë 2019 është në shumën 255 157.44 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shumën 255 157.44 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në datë 04.10.2018 në shumën 2 000 000 Lekë më afat 7 vjet dhe me këst mujore 31 894.68 Lekë.