Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 194 565 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura në vlerën 3 500 Euro nga shitja e automjetit tip Vokswagen Golf-5.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari bankare me burim të ardhura nga paga me gjendje 69 353.7 Lekë në 31.12.2019, të pandryshuar nga deklarimi fillestar.
2) Pronar 100 % të një automjeti tip Mercedez Benz me vlerë 8 000 Euro të blerë sipas kontratës me Kusht datë 21.12.2019, kusht për të bërë pagesën deri në 21.12.2020 (afat 1 vit).
3) Kredi bankare të disbursuar në datë 04.10.2018 në shumën 2 000 000 Lekë, me afat 7 Vjet (04.10.2018-04.10.2025.), me këst shlyerje 31 894.68 Lekë dhe me gjendje detyrimi të pashlyer 1 622 149.33 Lekë në 31.12.2019. Detyrimi i shlyer gjatë 2019 është në shumën 255 157.44 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shumën 255 157.44 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në datë 04.10.2018 në shumën 2 000 000 Lekë më afat 7 vjet dhe me këst mujore 31 894.68 Lekë.