Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe përfitimet në funksionin e deputetit, 2 483 183 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura nga puna si administratore e Luna-1 shpk, 915 600 lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga aktiviteti si person fizik, "Il Paese", 2 950 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion100%
Të tjeraDjali, Gëzim, blerë me kredi automjet tip Ford, 6 500 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer në vitin 2016 -18 830 euro për kredi bankare. Detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 173 878 euro.
2) Shlyer në vitin 2016 -3 753 euro për kredi bankare. Detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 21 542 euro.
3) Shlyer në vitin 2016 -38 389 euro për kredi bankare. Detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 282 000 euro.
4) Shlyer në vitin 2016 -252 620 lekë për overdraft bankar. Detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 575 526 lekë.
5) Shlyer në vitin 2016 -2 403 euro për kredi bankare marrë më 07.05.2016 për shkollimin e djalit dhe riparime. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 45 000 euro.
6) Bashkëshortja shlyer në vitin 2016 -132 euro për overdraft bankar. Detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 3 700 euro.
7) Djali, Gëzim, shlyer në vitin 2016 -1 714 euro për kredi për blerje automjeti me afat shlyerje deri më 27.01.2019. Detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 4 786 euro.