Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitimet në funksionin e deputetit, 2 483 183 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga puna si administratore e Luna-1 shpk, 915 600 lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga aktiviteti si person fizik, "Il Paese", 2 950 000 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function100%
OthersDjali, Gëzim, blerë me kredi automjet tip Ford, 6 500 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer në vitin 2016 -18 830 euro për kredi bankare. Detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 173 878 euro.
2) Shlyer në vitin 2016 -3 753 euro për kredi bankare. Detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 21 542 euro.
3) Shlyer në vitin 2016 -38 389 euro për kredi bankare. Detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 282 000 euro.
4) Shlyer në vitin 2016 -252 620 lekë për overdraft bankar. Detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 575 526 lekë.
5) Shlyer në vitin 2016 -2 403 euro për kredi bankare marrë më 07.05.2016 për shkollimin e djalit dhe riparime. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 45 000 euro.
6) Bashkëshortja shlyer në vitin 2016 -132 euro për overdraft bankar. Detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 3 700 euro.
7) Djali, Gëzim, shlyer në vitin 2016 -1 714 euro për kredi për blerje automjeti me afat shlyerje deri më 27.01.2019. Detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 4 786 euro.