Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto në vlerën 2 378 440 Lekë nga paga dhe shpërblimet si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019.
2) Të ardhura në vlerën 355 504 Lekë si rimbursim shpenzimesh nga UNDP, të transferuara me 3 transferta në një llogari bankare në monedhën Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, të ardhura neto në vlerën 3 891 359 Lekë nga paga dhe shpërblimet vjetore si Drejtor i Departamentit të Operacioneve Monetare në Bankën e Shqipërisë.
2) Bashkëshorti, Z. Marin Gjermeni, të ardhura në vlerën 806 047 Lekë nga interesat neto i Letrave me Vlerë të Qeverisë në dy banka të nivelit të dytë.
3) Djali, Z.Erik Gjermeni, të ardhura në vlerën 6 100 Dollarë për shërbimin e kryer ndaj kompanisë DELMORE me qendër në Tiranë.
4) Djali, Z.Erik Gjermeni, të ardhura në vlerën 486 560 Lekë si fitues i “Idea Challenge 2019”, financuar nga Fondacioni Gjerman GIZ dhe MoFE.
5) Djali, Z.Erik Gjermeni, të ardhura në vlerën 720 000 Lekë si konsulent i ri kombëtar për statistikat, të financuar nga UNDP.
6) Djali, Z.Erik Gjermeni, të ardhura në vlerën 178 500 Lekë si konsulent i UNICEF.
7) Djali, Z.Erik Gjermeni, të ardhura në vlerën 335 600 Lekë si konsulent i “Observatori për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve”.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pakësuar me 33 836 Lekë gjendja e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë.
2) Pakësuar me 160 Eur gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
3) Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, pakësuar me 77 907 Lekë gjendjen e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë.
4) Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë të pakësuar me 6 044 Pound.
5) Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, shtuar me 21 452 Euro llogarinë bankarë pranë një banke të nivelit të dytë.
6) Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë të pakësuar me 45 382 Lekë.
7) Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, pakësuar me 162 434 Lekë llogarinë bankare, e mbyllur nga Z. Gjermeni.
8) Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, llogari bankare në monedhën Eur të mbyllur në vitin 2019.
9) Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, llogari bankare në monedhën Dollarë të mbyllur në vitin 2019.
10) Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, llogari bankare në monedhën Pound të mbyllur në vitin 2019.
11) Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, maturuar obligacioni i investuar në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar 1 000 000 Lekë.
12) Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, investuar shuma 1 000 000 Lekë në blerjen e obligacioneve.
13) Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, kredi bankare të marrë sipas Kontatës datë 05.04.2001 për blerje apartament banimi, për të cilën në vitin 2019 është likuiduar detyrimi në shumën 205 294 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer në vlerën 2 454 980 Lekë.
14) Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, kredi bankare për shtëpi të marrë në shumën 50 000 Euro sipas Kontratës datë 23.05.2018. Shuma e detyrimit të likuiduar është 20 881.18 Euro dhe gjendja e detyrimit të pashlyer është 27 688.24 Euro.
15) Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, marrë 2 kredi bankare për blerje shtëpie sipas Kontratës datë 11.07.2019 në vlerën totale 2 000 00 Lekë për të cilën gjatë 2019 është disbursuar vetëm 1 900 000 Lekë. Gjatë 2019 nuk është bërë asnjë shlyerje e detyrimit dhe gjendja e pashlyer ka mbetur 1 900 000 Lekë.
16) Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, marrë 2 kredi bankare për mobilim shtëpie sipas Kontratës datë 11.07.2019 në vlerën totale 1 650 000 Lekë për të cilën gjatë 2019 është disbursuar vetëm 735 486 Lekë. Gjatë 2019 nuk është bërë asnjë shlyerje e detyrimit dhe gjendja e pashlyer ka mbetur 735 486 Lekë.
17) Djali, Z. Erik Gjermeni, shtesë 3 559 Dollarë në gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
18) Djali, Z. Erik Gjermeni, pakësuar me 2 209 Lekë gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
19) Djali, Z. Erik Gjermeni, shtesë 490 960 Lekë në gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
20) Djali, Z. Erik Gjermeni, shtesë 94 Euro në gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
21) Djali, Z. Erik Gjermeni, pakësuar me 1 490 Pound llogaria bankare në Londër, e mbyllur në vitin 2019. Mjetet monetare e tërhequra janë mbajtur cash.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, shpenzuar shumën 205 294 Lekë si shlyerje të principalit ( 192 498 Lekë) dhe interesave (11 797 Lekë) të kredisë bankare të marrë sipas Kontratës datë 05.04.2001 për blerje apartament banimi.
2) Bashkëshorti, Z. Marian Gjermeni, shpenzuar shumën 20 881.18 Euro si shlyerje të principalit ( 20 069.9 Euro) dhe interesave (811.28 Euro) të kredisë bankare të marrë sipas Kontratës datë 23.05.2018 në shumën 50 000 Euro për blerje apartament banimi.