Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe shpërblime, 1 150 273 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga, 597 829 lekë.
2) Babai, të ardhura nga pensioni pleqërisë dhe si shitës ambulant, 470 000 lekë.
3) Nëna, të ardhura nga pesioni pleqërisë, 98 400 lekë.
4) Vëllai, të ardhura nga emigrimi, 1 800 pound.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion100%
Të tjera
1) Detyrime të papaguara në vlerën 206 191 lekë për kredi bankare marrë më 10.11.2011 me principal 870 000 lekë.
2) Detyrime të papaguara në vlerën 68 992 lekë për kredi bankare marrë më 22.04.2015.
3) Gjendje e depozitës për fëmijë, 490 872 lekë.
4) Gjendje depozitë bankare, 556 dollarë.
5) Gjendje depozitë bankare, 3 050 euro.
6) Gjendje depozitë bankare, 400 000 lekë.
7) Kontratë shkëmbimi automjeti lidhur më 22.10.2015, pa pagesa reciproke.
8) Kartë krediti me limit 25 000 lekë.
9) Kartë krediti me limit 900 euro.