Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga në Gjykatën e Apelit Tiranë, 1 218 306 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura nga interesat e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 16 004 lekë.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Vajza, Znj. Evi Sadushaj, të ardhura nga paga për periudhën 21.06.2016 - 19.07.2016, si juriste pranë misionit të përhershëm të Republikës së Shqipërisë në Këshillin e Evropës, si përfaqësuese në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, 60 874 lekë.
2) Vajza, Znj. Evi Sadushaj, të ardhura nga paga për periudhën 20.07.2016 - 30.11.2016, si juriste pranë misionit të përhershëm të Republikës së Shqipërisë në Këshillin e Evropës, si përfaqësuese në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, 4 213 euro.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë më 31.12.2016 është 1 307 748 lekë.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 416 995 lekë nga pagat, gjendja më 31.12.2016 është 2 055 253 lekë.
3) Vajza, Znj. Kejdi Sadushaj, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë më 30.12.2016 është 23 786 euro, trashëgimi nga gjyshja sipas dëshmisë së trashëgimisë dt. 31.03.2011, pjesa takuese 50 %.
4) Vajza, Znj. Kejdi Sadushaj, të ardhura nga shitja e një ap. me sip. 55.1 m2, vlera 10 000 euro si pjesë e vlerës totale të shitjes prej 20 000 eurosh, pjesa takuese 50 %. Pjesa e mbetur e shumës do të likuidohet më 15.03.2017. Vajza, Znj. Kejdi Sadushaj e ka përfituar këtë ap. si trashëgimi nga gjyshja sipas dëshmisë së trashëgimisë dt. 31.03.2011. Trashëgimlënësja e ka përfituar ap. nga privatizimi i banesave.
5) Vajza, Znj. Kejdi Sadushaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 29.12.2016 është 337 070 lekë, trashëgimi nga gjyshja sipas dëshmisë së trashëgimisë dt. 31.03.2011.
6) Vajza, Znj. Kejdi Sadushaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 5 502 euro, trashëgimi nga gjyshja sipas dëshmisë së trashëgimisë dt. 31.03.2011.
7) Vajza, Znj. Kejdi Sadushaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë hapur në vitin 2002 si llogari 'Futura', 3 779.39 dollarë.
8) Vajza, Znj. Evi Sadushaj, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë më 30.12.2016 është 23 786 euro, trashëgimi nga gjyshja, sipas dëshmisë së trashëgimisë dt. 31.03.2011, pjesa takuese 50 %.
9) Vajza, Znj. Evi Sadushaj, të ardhura nga shitja e një ap. me sip. 55.1 m2, vlera 10 000 euro si pjesë e vlerës totale të shitjes prej 20 000 eurosh, pjesa takuese 50 %. Pjesa e mbetur e shumës do të likuidohet më 15.03.2017. Vajza, Znj. Evi Sadushaj e ka përfituar këtë ap. si trashëgimi nga gjyshja së bashku me Znj. Kejdi Sadushaj, me vendim të dt. 31.03.2011. Trashëgimlënësja e ka përfituar ap. nga privatizimi i banesave.
10) Vajza, Znj. Evi Sadushaj, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë më 30.12.2016 është 10 008 euro, përfituar sipas kontratës së shitblerjes dt. 29.12.2016.
11) Vajza, Znj. Evi Sadushaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 29.12.2016 është 122 322.81 lekë, trashëgimi nga gjyshja sipas dëshmisë së trashëgimisë dt. 31.03.2011.
12) Vajza, Znj. Kejdi Sadushaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 5 523 euro, trashëgimi nga gjyshja sipas dëshmisë së trashëgimisë dt. 31.03.2011.
13) Vajza, Znj. Evi Sadushaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë hapur në vitin 2002 si llogari 'Futura', 3 575.57 dollarë.
14) Vajza, Znj. Evi Sadushaj, gjendja e llogarisë rrjedhëse pranë bankës Societe Generale, Strasbourg, France më 29.12.2016 është 576 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka