Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga në Gjykatën e Apelit Tiranë, 1 218 306 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura nga interesat e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 16 004 lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Vajza, Znj. Evi Sadushaj, të ardhura nga paga për periudhën 21.06.2016 - 19.07.2016, si juriste pranë misionit të përhershëm të Republikës së Shqipërisë në Këshillin e Evropës, si përfaqësuese në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, 60 874 lekë.
2) Vajza, Znj. Evi Sadushaj, të ardhura nga paga për periudhën 20.07.2016 - 30.11.2016, si juriste pranë misionit të përhershëm të Republikës së Shqipërisë në Këshillin e Evropës, si përfaqësuese në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, 4 213 euro.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë më 31.12.2016 është 1 307 748 lekë.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 416 995 lekë nga pagat, gjendja më 31.12.2016 është 2 055 253 lekë.
3) Vajza, Znj. Kejdi Sadushaj, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë më 30.12.2016 është 23 786 euro, trashëgimi nga gjyshja sipas dëshmisë së trashëgimisë dt. 31.03.2011, pjesa takuese 50 %.
4) Vajza, Znj. Kejdi Sadushaj, të ardhura nga shitja e një ap. me sip. 55.1 m2, vlera 10 000 euro si pjesë e vlerës totale të shitjes prej 20 000 eurosh, pjesa takuese 50 %. Pjesa e mbetur e shumës do të likuidohet më 15.03.2017. Vajza, Znj. Kejdi Sadushaj e ka përfituar këtë ap. si trashëgimi nga gjyshja sipas dëshmisë së trashëgimisë dt. 31.03.2011. Trashëgimlënësja e ka përfituar ap. nga privatizimi i banesave.
5) Vajza, Znj. Kejdi Sadushaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 29.12.2016 është 337 070 lekë, trashëgimi nga gjyshja sipas dëshmisë së trashëgimisë dt. 31.03.2011.
6) Vajza, Znj. Kejdi Sadushaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 5 502 euro, trashëgimi nga gjyshja sipas dëshmisë së trashëgimisë dt. 31.03.2011.
7) Vajza, Znj. Kejdi Sadushaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë hapur në vitin 2002 si llogari 'Futura', 3 779.39 dollarë.
8) Vajza, Znj. Evi Sadushaj, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë më 30.12.2016 është 23 786 euro, trashëgimi nga gjyshja, sipas dëshmisë së trashëgimisë dt. 31.03.2011, pjesa takuese 50 %.
9) Vajza, Znj. Evi Sadushaj, të ardhura nga shitja e një ap. me sip. 55.1 m2, vlera 10 000 euro si pjesë e vlerës totale të shitjes prej 20 000 eurosh, pjesa takuese 50 %. Pjesa e mbetur e shumës do të likuidohet më 15.03.2017. Vajza, Znj. Evi Sadushaj e ka përfituar këtë ap. si trashëgimi nga gjyshja së bashku me Znj. Kejdi Sadushaj, me vendim të dt. 31.03.2011. Trashëgimlënësja e ka përfituar ap. nga privatizimi i banesave.
10) Vajza, Znj. Evi Sadushaj, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë më 30.12.2016 është 10 008 euro, përfituar sipas kontratës së shitblerjes dt. 29.12.2016.
11) Vajza, Znj. Evi Sadushaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 29.12.2016 është 122 322.81 lekë, trashëgimi nga gjyshja sipas dëshmisë së trashëgimisë dt. 31.03.2011.
12) Vajza, Znj. Kejdi Sadushaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 5 523 euro, trashëgimi nga gjyshja sipas dëshmisë së trashëgimisë dt. 31.03.2011.
13) Vajza, Znj. Evi Sadushaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë hapur në vitin 2002 si llogari 'Futura', 3 575.57 dollarë.
14) Vajza, Znj. Evi Sadushaj, gjendja e llogarisë rrjedhëse pranë bankës Societe Generale, Strasbourg, France më 29.12.2016 është 576 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka