Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 404 030 Lekë nga paga neto dhe të tjera në Policinë e Shtetit gjatë vitit 2020.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja Znj.Enkeleda Tarkaj, të ardhura neto në vlerën 594 871 Lekë nga paga si punonjëse pranë OSSHE Tiranë gjatë vitit 2020.
2) I biri Z.Skerdi Tarkaj, të ardhura neto në vlerën 637 800 Lekë nga paga në Policinë e Shtetit gjatë vitit 2020.
3) I biri Z.Silvio Tarkaj, fitim 497 203 Lekë i kompanisë “Royal Security” me Nipt L82128011U. Burimi i krijimit: Aktiviteti vjetor gjatë vitit 2020.
4) I biri Z.Silvio Tarkaj, të ardhura në vlerën 666 086 Lekë si administrator i kompanisë “Royal Security” Sh.p.k gjatë vitit 2020.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Gjendje 170 767 Lekë në llogarinë rrjedhëse më 31 Dhjetor 2020. Burimi i krijimit: Kursimet nga paga.
2) Gjendje 150 000 Lekë të mjeteve monetare në cash më 31 Dhjetor 2020. Burimi i krijimit: Kursime personale.
3) Bashkëshortja Znj.Enkeleda Tarkaj, gjendje 82 467 Lekë në llogarinë rrjedhëse më 31 Dhjetor 2020. Burimi i krijimit: Kursimet nga paga.
4) Bashkëshortja Znj.Enkeleda Tarkaj, gjendje 251 724 Lekë në llogarinë e kursimit më 31 Dhjetor 2020. Burimi i krijimit: Kursimet nga paga.
5) I biri Z.Skerdi Tarkaj, gjendje 28 467 Lekë në llogarinë rrjedhëse më 31 Dhjetor 2020. Burimi i krijimit: Kursimet nga paga.
6) I biri Z.Silvio Tarkaj, gjendje 57 325 Lekë në llogarinë e kompanisë “Royal Security” Sh.p.k më 31 Dhjetor 2020. Burimi i krijimit: Nga aktiviteti vjetor 2020.
7) I biri Z.Silvio Tarkaj, gjendje 47 Euro në llogarinë e kompanisë “Royal Security” Sh.p.k më 31 Dhjetor 2020. Burimi i krijimit: Nga aktiviteti vjetor 2020.
8) I biri Z.Silvio Tarkaj, gjendje 198 311 Lekë në llogarinë rrjedhëse më 31 Dhjetor 2020. Burimi i krijimit: Kursimet nga paga.
9) I biri Z.Silvio Tarkaj, gjendje 450 000 Lekë të mjeteve monetare në cash më 31 Dhjetor 2020. Burimi i krijimit: Kursime personale ndër vite.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
I biri Z.Skerdi Tarkaj, ka shpenzuar 126 339 Lekë për shlyerjen e kredisë së marrë në Nëntor 2018 për porositjen e apartamentit, me afat shlyerje 20 vjet dhe këst mujor 24 176 Lekë. Mbeten ende për t’u shlyer edhe 3 561 083 Lekë.