Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetNuk ka
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari bankare me burim të ardhura nga paga (kursime), me gjendje 520 Euro në 31.12.2019.
2) Llogari bankare me burim të ardhura nga paga (kursime), me gjendje 3 480 Euro në 31.12.2019.
3) Llogari bankare me gjendje 233 260 Lekë në datë 31.12.2019, me burim të ardhura nga paga (kursimet).
4) Kredi bankare të marrë sipas kontratës datë 09.04.2015 në vlerën 1 218 500 Lekë nga vëllai Z. Adem Hyseni por e përdorur nga Znj. Hyseni për shlyerjen e detyrimit të blerjes së apartamentit të banimit. Kredia bankare me normë interesi 6.9%, me këst mujor 22 500 Lekë dhe me afat shlyerje 7 vite (17.05.2015-20.04.
2022) likuidohet nga subjekti me anë të transfertave mujore bankare. Gjatë 2019 është shlyer detyrimi në vlerën 202 500 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 509 500 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 202 500 Lekë si shlyerje të kësteve (principal & interesa) të kredisë bankare të marrë në 09.04.2015 në vlerën 1 218 500 Lekë, për blerje apartamenti.