Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto në vlerën 3 216 693 Lekë nga paga, pjesmarrjet në komisione, rimbursimet për karburant, rimbursimet për telefon, rimbursimet për qira banimi dhe dietat si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë.
2) Të ardhura neto në vlerën 96 826 Lekë si asistente lektore me kohë të pjesshme pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore në Albanian University Tiranë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Adi Hoxha, të ardhura në vlerën 150 000 Lekë nga shitja në datë 18.01.2019, të një autoveture të tipi Fiat Seicento me vit prodhimi 2000, ku pjesa takuese e Z.Hoxha është 50%. Bashkëpronësia e automjetit ka qenë me bashkëshorten me pjesë takuese 50% secili.
2) Bashkëshorti, Z. Adi Hoxha, të ardhura në vlerën 200 000 Lekë nga shitja e autoveturës Opel Astra në datë 25.10.2019.
3) Bashkëshorti, Z. Adi Hoxha, të ardhura në vlerën 300 000 Lekë nga shitja e autoveturës Volkswagen-Golf në datë 13.12.2019.
4) Bashkëshorti, Z. Adi Hoxha, të ardhura neto në vlerën 270 639 Lekë nga paga si Inspektor/Përgjegjës i inspektimeve pranë ISHSH Korçë, periudha 01.01.2019-30.05.2019.
5) Bashkëshorti, Z. Adi Hoxha, të ardhura neto në vlerën 379 677 Lekë nga paga si Inspektor pranë DRAKU Tiranë, periudha 31.05.2019-31.12.2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura në vlerën 150 000 Lekë nga shitja në datë 18.01.2019 të një autoveture të tipit Fiat-Seicento me vit prodhimi 2000, ku pjesa takuese e Znj. Bode është 50 %. Bashkëpronësia e automjetit ka qenë me bashkëshortin me pjesë takuese 50% secili.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari bankare me gjendje 76 061.71 Lekë në datë 31.12.2019, me burim të ardhura nga funksioni i Deputetit pranë Kuvendit të Shqipërisë.
2) Llogari bankare me gjendje 110 379.89 Lekë në datë 31.12.2019, me burim të ardhura nga punësimi me kohë të pjesshme si asistente lektore në Fakultetin e Shkencave Mjekësore pranë Albanian University Tiranë.
3) Bashkëshorti, Z. Adi Hoxha, llogari bankare me gjendje 75 289.81 Lekë në datë 31.12.2019, me burim të ardhura nga punësimi si inspektor gjatë vitit 2019.
4) Kredi konsumatore me hipotekë pranë një banke të nivelit të dytë, për të cilën është likuiduar detyrimi në vlerën 520 739.03 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 4 825 749.36 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 520 739.03 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë konsumatore me hipotekë pranë një banke të nivelit të dytë.