Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 2 353 438 Lekë nga paga dhe përfitimet e tjera nga funksioni i Deputetit pranë Kuvendit të Shqipërisë, periudha Dhjetor 2017- Nëntor 2018.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura në vlerën 6 120 Euro nga qiradhënia e një apartamenti.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja Znj.Enkeleida Haxhinasto, të ardhura në vlerën 249 900 Lekë nga punësimi pranë studios noteriale Altin Haxhinasto deri në muajin Mars.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2018 është 1 506 183 Lekë, e pakësuar si rezultat i shpenzimeve të shkollimit të vajzës dhe shpenzimeve të jetesës.
2) Bashkëshortët llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me pjesë takuese 50% secili dhe me gjendje 321 Euro.
3) Bashkëshortja, Znj. Haxhinasto gjendje të llogarisë së kursimit pranë një banke të nivelit të dytë, 13 533 Euro.
4) Bashkëshortja, gjendje të depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, shuma 105 008 Euro.
5) Bashkëshortja, Znj. Enekeleida Haxhinasto, llogari pranë një banke të nivelit të dytë, me gjendje 441 408 Lekë.
6) Subjekti deklaron se nuk ka ndryshime të pasurisë së paluajtshme, nga deklarimi fillestar i bërë në 26.03.2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 6 000 Euro si shlyerje të këstit vjetor të detyrimit për blerjen e autoveturës 'Toyota Land Cruiser' në mars 2017 në shumën totale 26 000 euro, në pronësi të bashkëshortëve me pjesë takuese 50% secili. Gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer në 31 Dhjetor 2018 është 14 000 Euro.