Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga, 1 803 521 lekë bruto.
2) Të ardhura nga ekzekutimi i vendimi për kompensim page nga transferimi i paligjshëm, 1 221 053 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura nga pensioni, 211 607 lekë.
2) Djali, të ardhura nga puna në KSHC, 645 348 lekë.
3) Vajza, Gerta Perzhita, të ardhura paga si pedagoge në Universitetin Bujqësor, 827 595 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja cash, 800 000 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare, 2 016 606 lekë.
3) Djali, gjendja cash pas shitjes së makinës, 600 000 lekë.
4) Vajza, Gerta Perzhita, gjendja cash250 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka