Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga, 1 803 521 lekë bruto.
2) Të ardhura nga ekzekutimi i vendimi për kompensim page nga transferimi i paligjshëm, 1 221 053 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga pensioni, 211 607 lekë.
2) Djali, të ardhura nga puna në KSHC, 645 348 lekë.
3) Vajza, Gerta Perzhita, të ardhura paga si pedagoge në Universitetin Bujqësor, 827 595 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja cash, 800 000 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare, 2 016 606 lekë.
3) Djali, gjendja cash pas shitjes së makinës, 600 000 lekë.
4) Vajza, Gerta Perzhita, gjendja cash250 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka