Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto nga paga si Kryetar i Bashkisë Klos, 845 760 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura si anëtar i Këshillit të Qarkut, 81 396 Lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga me vlerë 738 291 Lekë.
2) I biri, të ardhura me vlerë 977 950 Lekë nga ushtrimi i aktivitetit.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë me 11 095 Lekë në llogarinë e depozitës pranë Credins Bank të përbashkët me bashkëshorten, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 826 732 Lekë.
2) Shtesë me 9 961 Lekë në llogarinë e depozitës pranë Credins Bank të përbashkët me bashkëshorten, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 911 001 Lekë.
3) Pakësim me 1 372 Lekë në llogarinë e depozitës pranë Raiffeizen Bank, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 30 202 Lekë.
4) Shtesë me 163 786 Lekë në llogarinë e depozitës pranë Raiffeisen Bank, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor është 260 391 Lekë.
5) Gjendje e pandryshuar me vlerë 10 524 Lekë në llogarinë pranë Intesa San Paolo Bank.
6) Shtesë me 43 075 Lekë në llogarinë rrjedhëse pranë Credins Bank nga shpërblimi si Këshilltar i Qarkut Dibër. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2017 është 89 695 Lekë.
7) Bashkëshortja, pakësim me 123 120 Lekë në llogarinë rrjedhëse pranë Credins Bank, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 611 099 Lekë.
8) Bashkëshortja, shtesë me 3 245 Lekë në llogarinë pranë Credins Bank, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor është 549 203 Lekë.
9) Bashkëshortja, gjendje depozite me vlerë 800 878 Lekë pranë Credins Bank.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Shlyer shuma prej 186 872 Lekë për kredinë me vlerë 2 000 000 Lekë, me afat 15 vjeçar dhe këst mujor 16 909 Lekë, të marrë për rikonstruksionin e apartamentit në datë 07.05.2012 dhe me afat 09.05.2027. Gjendja e mbetur e detyrimit në datë 31 Dhjetor 2017 është 1 279 893 Lekë.