Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura me vlerë 865 320 Lekë (72 110 Lekë/muaj) nga paga si Kryetar i Bashkisë Rrogozhinë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneTë ardhura me vlerë 333 333,34 Lekë nga dividendi i shpërndarë nga kompania Univers Promotions.
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraKredia me afat 20 vjeçar, për blerje apartamenti, vlera totale e kredisë 150 000 euro dhe data e lidhjes së kontratës së kredisë është 18 Prill 2017.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc

1) Shlyer gjatë 2017 shuma prej 150 000 Euro kundrejt shoqërisë Sara El, për blerjen e apartamenti (kontratë porosie 17.10.
2016) me vlerë totale të kontratës 270 000 Euro. Gjatë vitit 2016 është shlyer shuma prej 70 000 Euro, 150 000 Euro u paguan gjatë vitit 2017 dhe gjendja e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 50 000 Euro. Burimi për 150 000 eurot e shpezuara është një kredi bankare.
2) Shlyer gjatë vitit 2017 vlera prej 7 058,54 Euro për një kredi për blerje apartamenti, me vlerë totale 150 000 Euro, me afat 20 vjeçar, lidhur në datë 28.04.2017 pranë Credins Bank. Gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 147 557,12 Euro. Kjo kredi është përdorur për shlyerje të detyrimeve sipas Kontratës së Porosisë për apartamentin.