Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura me vlerë 865 320 Lekë (72 110 Lekë/muaj) nga paga si Kryetar i Bashkisë Rrogozhinë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesTë ardhura me vlerë 333 333,34 Lekë nga dividendi i shpërndarë nga kompania Univers Promotions.
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersKredia me afat 20 vjeçar, për blerje apartamenti, vlera totale e kredisë 150 000 euro dhe data e lidhjes së kontratës së kredisë është 18 Prill 2017.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc

1) Shlyer gjatë 2017 shuma prej 150 000 Euro kundrejt shoqërisë Sara El, për blerjen e apartamenti (kontratë porosie 17.10.
2016) me vlerë totale të kontratës 270 000 Euro. Gjatë vitit 2016 është shlyer shuma prej 70 000 Euro, 150 000 Euro u paguan gjatë vitit 2017 dhe gjendja e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 50 000 Euro. Burimi për 150 000 eurot e shpezuara është një kredi bankare.
2) Shlyer gjatë vitit 2017 vlera prej 7 058,54 Euro për një kredi për blerje apartamenti, me vlerë totale 150 000 Euro, me afat 20 vjeçar, lidhur në datë 28.04.2017 pranë Credins Bank. Gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 147 557,12 Euro. Kjo kredi është përdorur për shlyerje të detyrimeve sipas Kontratës së Porosisë për apartamentin.