Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto në vlerën 1 704 644 Lekë nga paga vjetore dhe shpërblimet si Prokuror pranë Prokurorisë për Krime të Rënda, Tiranë.
2) Të ardhura të paarkëtuara për angazhimin si ekspert pranë Shkollës së Magjistraturës në datat 30-31 Janar 2018.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraKredi për strehim të marrë, sipas kontratës datë 23.11.2011 në shumën 5 000 000 Lekë, me afat 240 muaj, me normë interesi 4% dhe me këst mujor 30 600 Lekë, shlyerja e të cilit ka filluar në 17.01.2012. Për vitin 2018 është likuiduar principali në shumën 210 761.34 Lekë dhe ka mbetur gjendja e detyrimit të pashlyer në vlerën 3 693 540.99 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 210 761.34 Lekë si shlyerje të principalit të kredisë për strehim të marrë në 23.11.2011 në shumën 5 000 000 Lekë.