Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto në vlerën 1 704 644 Lekë nga paga vjetore dhe shpërblimet si Prokuror pranë Prokurorisë për Krime të Rënda, Tiranë.
2) Të ardhura të paarkëtuara për angazhimin si ekspert pranë Shkollës së Magjistraturës në datat 30-31 Janar 2018.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersKredi për strehim të marrë, sipas kontratës datë 23.11.2011 në shumën 5 000 000 Lekë, me afat 240 muaj, me normë interesi 4% dhe me këst mujor 30 600 Lekë, shlyerja e të cilit ka filluar në 17.01.2012. Për vitin 2018 është likuiduar principali në shumën 210 761.34 Lekë dhe ka mbetur gjendja e detyrimit të pashlyer në vlerën 3 693 540.99 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 210 761.34 Lekë si shlyerje të principalit të kredisë për strehim të marrë në 23.11.2011 në shumën 5 000 000 Lekë.