Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 54)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Adriatik BOCAJ Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
Agron ZHUKRI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Albert MEÇA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
Alma KODRALIU Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
Altin ABDIU Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Altin SHKURTI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Anila KARANXHA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
Antonela PRENDI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Arben KOSTANDINI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Arbena AHMETI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Arjana CACO GUMBARDHI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Armela HASANTARI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Arta DUKA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tiranë
Artur KALAJA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Astrit FAQOLLI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tiranë
Bernina KONDI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Besmir STROKA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
Blerina MUÇO Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Brunilda KADI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
Diamela GOXHA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Dritan CAKA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Dritan HASANI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
Elbana LLURI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Elda VRIONI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Enerjeta SHEHAJ Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Enkelejda METALIAJ Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Ervin POLLOZHANI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
Esmeralda XHILLI-CEKA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
Esmerilda HABILI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Fahrije STRINGA (BUDO) Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Fatri ISLAMAJ Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Fida OSMANI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Flojera DAVIDHI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Ilir MUSTAFAJ Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Irena HOXHA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Irena PLAKU Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
Kace AGOLLI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Klorinda CELA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Lazer SALLAKU Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Lutfije CELAMI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane