Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1)Të ardhura prej 249 386 lekë nga paga e deklarueses si gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë për periudhën janar 2016- mars 2016.
2) Të ardhura prej 452 344 lekë për raport barrëlindje në periudhën 05.04.2016- 31.12.2016.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura Qiradhënie
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareTë ardhura prej 1 089 467 lekë nga paga e bashkëshortit si prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Bashkëshortët përmes Aktit të Përdorimit të mjetit në datë 29.10.2016, kanë marrë në përdorim mjetin tip Benz që është në pronësi të kunatit.
2) Bashkëshortët kanë kursyer 350 000 lekë nga të ardhurat e përditshme për vitin 2016.
3) Ekziston Detyrimi prej 14 000 Euro, si hua sipas e marrë nga Zoti Shehaj në datë 15.11.2013 me deklaratës noteriale.
5) 2 900 Euro këst i pashlyer nga çmimi në total i pasurisë së paluajtshme premtuar për shitje me kontratë datë 14.01.2014.
6) Zoti Shehaj ka shpenzuar 300 000 lekë për blerjen e një automjeti tip Benz prodhim i 2005. Blerja është realizuar me Kontratë ë Shitblerjes, me kursime të bashkëshortëve.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Bashkëshortët kanë paguar 12 këste në kredinë afatgjatë të marrë për blerje shtëpie. Vlera e një kësti është 38 000 lekë.
2) Zoti Shehaj ka shlyer vlerën prej 200 000 lekë për huanë e marrë në datë 16.09.2009. Detyrimi i pa shlyer në 31.12.2016 është 1 100 000 lekë.