Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga puna si administrator i Ujësjellës-Kanalizimeve, Gjirokastër, shuma 86 000 lekë/muaj bruto.
2) Të ardhura nga puna në “ERJALBA” sh.p.k në Gjirokastër, shuma 19 850 lekë/muaj bruto.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura nga paga si këshilltar pranë Këshillit Bashkiak, Gjirokastër nga viti 2015 – 10.07.2017, shuma 11 750 lekë/muaj.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pronar me 51 % (pasuria është në bashkëpronësi me bashkëshorten e cila ka 49 %), i trualli një me sip. 190 m2 në Gjirokastër, vlera 924 350 lekë.
2) Pronar me 51 % (pasuria është në bashkëpronësi me bashkëshorten e cila ka 49 %), i një pasurie me sip. 190 m2, bodrumi i një godine, vlera 7 521 530 lekë.
3) Pronar me 51 % (pasuria është në bashkëpronësi me bashkëshorten e cila ka 49 %), i një pasurie me sip. 215 m2, kati përdhese i një pallati në Gjirokastër, vlera 8 511 205 lekë.
4) Pronar me 51 % (pasuria është në bashkëpronësi me bashkëshorten e cila ka 49 %), i një pasurie me sip. 235 m2, kati i dytë i një godine në Gjirokastër, vlera 9 302 945 lekë.
5) Pronar me 51 % (pasuria është në bashkëpronësi me bashkëshorten e cila ka 49 %), i një pasurie me sip. 235 m2, kati i pestë i një godine në Gjirokastër, vlera 9 302 945 lekë.
6) Pronar me 51 % (pasuria është në bashkëpronësi me bashkëshorten e cila ka 49 %), i një pasurie me sip. 203 m2, shtesë kati në Gjirokastër, vlera 8 036 161 lekë.
7) Pronar me 51 % (pasuria është në bashkëpronësi me bashkëshorten e cila ka 49 %), i një pasurie me sip. 116 m2, shtesë kati mbi objektin ekzistues në Gjirokastër, legalizuar më 22.05.2017, vlera 4 592 092 lekë.
8) Pronar me 51 % (pasuria është në bashkëpronësi me bashkëshorten e cila ka 49 %), i një apartamenti në Gjirokastër, përfituar me kontratë dhurimi.
9) Pronar me 51 % (pasuria është në bashkëpronësi me bashkëshorten e cila ka 49 %), i një trualli me sip. 400 m2 mbi të cilin është ndërtuar një shtëpi banimi me 3 kate(me sip. 145 m2 dy kate dhe 80 m2 kati i parë), vlera 16 593 190 lekë.
10) Pronar me 51 % (pasuria është në bashkëpronësi me bashkëshorten e cila ka 49 %), i një pasurie me sip. 333 m2 mbi të cilën është ndërtuar një godinë 6-katëshe. Për tre katet e para me sip. përkatësisht 130 m2, 150 m2 dhe 150 m2 është përfituar vërtetimi i pronësisë më 07.05.2004 ndërsa për katet e tjera është bërë kërkesa te ALUIZNI, Sarandë dhe pritet përfundimi i procesit të pajisjes me certifikatë pronësie. Vlera e kësaj pasurie është 26 507 741 lekë.
11) Kontratë sipërmarrje ku deklaruesi zotëron 51 % dhe bashkëshortja e tij zotëron 49 %, për një truall me sip. 320 m2 regjistruar në pronësi të zotit V.P.K, me nr. hipotekor dt. 18.12.2002. Aktualisht sheshi në fjalë është parkim i hotelit. Vlera e kësaj kontrate sipërmarrje është 3 534 856 lekë.
12) Kredi bankare në Raiffeisen Bank në vlerën 2 000 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka