Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga puna si administrator i Ujësjellës-Kanalizimeve, Gjirokastër, shuma 86 000 lekë/muaj bruto.
2) Të ardhura nga puna në “ERJALBA” sh.p.k në Gjirokastër, shuma 19 850 lekë/muaj bruto.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura nga paga si këshilltar pranë Këshillit Bashkiak, Gjirokastër nga viti 2015 – 10.07.2017, shuma 11 750 lekë/muaj.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pronar me 51 % (pasuria është në bashkëpronësi me bashkëshorten e cila ka 49 %), i trualli një me sip. 190 m2 në Gjirokastër, vlera 924 350 lekë.
2) Pronar me 51 % (pasuria është në bashkëpronësi me bashkëshorten e cila ka 49 %), i një pasurie me sip. 190 m2, bodrumi i një godine, vlera 7 521 530 lekë.
3) Pronar me 51 % (pasuria është në bashkëpronësi me bashkëshorten e cila ka 49 %), i një pasurie me sip. 215 m2, kati përdhese i një pallati në Gjirokastër, vlera 8 511 205 lekë.
4) Pronar me 51 % (pasuria është në bashkëpronësi me bashkëshorten e cila ka 49 %), i një pasurie me sip. 235 m2, kati i dytë i një godine në Gjirokastër, vlera 9 302 945 lekë.
5) Pronar me 51 % (pasuria është në bashkëpronësi me bashkëshorten e cila ka 49 %), i një pasurie me sip. 235 m2, kati i pestë i një godine në Gjirokastër, vlera 9 302 945 lekë.
6) Pronar me 51 % (pasuria është në bashkëpronësi me bashkëshorten e cila ka 49 %), i një pasurie me sip. 203 m2, shtesë kati në Gjirokastër, vlera 8 036 161 lekë.
7) Pronar me 51 % (pasuria është në bashkëpronësi me bashkëshorten e cila ka 49 %), i një pasurie me sip. 116 m2, shtesë kati mbi objektin ekzistues në Gjirokastër, legalizuar më 22.05.2017, vlera 4 592 092 lekë.
8) Pronar me 51 % (pasuria është në bashkëpronësi me bashkëshorten e cila ka 49 %), i një apartamenti në Gjirokastër, përfituar me kontratë dhurimi.
9) Pronar me 51 % (pasuria është në bashkëpronësi me bashkëshorten e cila ka 49 %), i një trualli me sip. 400 m2 mbi të cilin është ndërtuar një shtëpi banimi me 3 kate(me sip. 145 m2 dy kate dhe 80 m2 kati i parë), vlera 16 593 190 lekë.
10) Pronar me 51 % (pasuria është në bashkëpronësi me bashkëshorten e cila ka 49 %), i një pasurie me sip. 333 m2 mbi të cilën është ndërtuar një godinë 6-katëshe. Për tre katet e para me sip. përkatësisht 130 m2, 150 m2 dhe 150 m2 është përfituar vërtetimi i pronësisë më 07.05.2004 ndërsa për katet e tjera është bërë kërkesa te ALUIZNI, Sarandë dhe pritet përfundimi i procesit të pajisjes me certifikatë pronësie. Vlera e kësaj pasurie është 26 507 741 lekë.
11) Kontratë sipërmarrje ku deklaruesi zotëron 51 % dhe bashkëshortja e tij zotëron 49 %, për një truall me sip. 320 m2 regjistruar në pronësi të zotit V.P.K, me nr. hipotekor dt. 18.12.2002. Aktualisht sheshi në fjalë është parkim i hotelit. Vlera e kësaj kontrate sipërmarrje është 3 534 856 lekë.
12) Kredi bankare në Raiffeisen Bank në vlerën 2 000 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka