Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 1 284 985 Lekë nga puna si drejtor i Drejtorisë për Mbrojtjen e Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura në vlerën 4 560 Euro nga dhënia me qira e apartamentit në Tiranë (qiraja mujore është 380 Euro). Në vijim të këtyre të ardhurave është paguar tatimi në burim në 15% të vlerës mujore të qirasë sipas kontratës.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja Znj.Ana Petromilo, të ardhura neto në vlerën 1 102 516 Lekë nga paga për vitin 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Shtuar me 240 000 Lekë llogaria bankare, gjendja e së cilës është 1 311 402.48 Lekë më 31.12.2019.
2) Gjendje 2 028.30 Euro në llogarinë bankare. Nuk ka ndryshime në këtë llogari me vitin e kaluar, përveç shtesës prej 0.36 Cent/Euro nga interesat bankare. Burimi i krijimit: Dhurata ndër vite.
3) Gjendje 8 864.20 Lekë në llogarinë bankare. Nuk ka ndryshime nga viti i kaluar. Burimi i krijimit: Shpërblimi nga Bashkia Tiranë për lindje fëmije.
4) Shtuar me 13 471.73 Lekë llogaria bankare e bashkëshortes, Znj.Ana Petromilo. Gjendja e llogarisë më 31.12.2019 është 771 145.79 Lekë. Burimi: Nga paga.
5) Shtuar me 5.42 Euro llogaria bankare, gjendja e së cilës më 31.12.2019 është 2 172.05 Euro. Burimi: Dhurata ndër vite.
6) Shtuar me 1 048 435 Lekë gjendja e mjeteve monetare në cash nga 648 000 Lekë që ishte në vitin 2018. Burimi: Kursime nga pagat.
7) Bashkëshortja Znj.Ana Petromilo, pakësuar me 1.5 Dollarë llogaria bankare e hapur nga prindërit para martese, gjendja e së cilës më 31.12.2019 është 1 369.60 Dollarë. Shuma 1.5 Dollarë është mbajtur nga banka si komision për mirëmbajtje llogarie.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 1 156.61 Euro për shlyerjen e kredisë së marrë në shumën 25 000 Euro në vitin 2007 për blerje banese. Mbetur ende për t’u shlyer detyrimi prej 12 314.37 Euro. Afati për shlyerjen e kredisë deri në vitin 2027.
2) Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 264 000 Lekë për institucionin e edukimit të fëmijës në kopshtin “Bletëzat” në Tiranë për vitin 2019. Pagesa mujore është 22 000 Lekë.
3) Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 84 073 Lekë për pagesën e tatimit në burim në vlerën 15% të vlerës mujore të qirasë së apartamentit në Tiranë.