Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga, 01.01.2016 - 31.12.2016, 1 431 221 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, znj. Ana Petromilo, të ardhura nga paga, 01.01.2016 - 31.12.2016, 1 044 264 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2016, 574 769 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.206, 2 022 euro.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2016, 8 717 lekë.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, në 31.12.2016, 343 747 lekë.
5) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.206, 2 157 euro.
6) Gjendja cash, 600 000 lekë.
7) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, marrë në vitin 2007 për blerje banese me sip. 94.5 m2, me afat shlyerje 20 vjet. Shuma e shlyer 1 930 euro, detyrimi mbetur i pashlyer 16 136 euro.
8) Bashkëshortja, znj. Ana Petromilo, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, në 31.12.2016, 5 406 dollarë.
9) Apartament (i premtuar bashkëshortes për tu dhuruar nga prindrit e saj. I porositur në rrugën Zenel Baboci, Sipërfaqe 125,1 dhe garazh në katin minus dy, me vlerë 50 mijë euro. Deklarohet se është marrë në dorëzim në muajin dhjetor 2016 dhe deklaruesit jetojnë në momentin deklarimit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Pagesa për edukimin e fëmijës në kolegj, 400 euro.