Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga (janar - 21.06.2016.) Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, 608 170 lekë.
2) Të ardhura nga pagesa për mësimdhënie, Universiteti i Arteve, 81 406 lekë.
3) Të ardhura nga pagesa për mësimdhënie, Universiteti Bujqësor, 166 536 lekë.
4) Të ardhura nga pagesa nga 'PN1 - 2001 Studio' (janar - 21.06.2016.), 171 390 lekë.
5) Të ardhura nga paga (21.06.2016 - 31.12.2016.) Universiteti Politeknik i Tiranës, 638 714 lekë.
6) Të ardhura nga pagesa nga 'PN1 - 2001 Studio' (21.06.2016 - 31.12.2016.), 173 880 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura nga komisione, mbledhje senati, udhëheqje doktorature (janar - 21.06.2016.), Universiteti Politeknik i Tiranës, 280 867 lekë.
2) Të ardhura nga oponenca (janar - 21.06.2016.) Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, 501 896 lekë.
3) Të ardhura nga pagesa si anëtar i Komisionit të Licencave Profesionale, Ministria e Zhvillimit Urban, 35 700 lekë.
4) Të ardhura nga komisione, mbledhje senati, oponenca, orë suplementare (21.06.2016 - 31.12.2016.) Universiteti Politeknik i Tiranës, 384 019 lekë.
5) Të ardhura nga pagesa si anëtar i Komisionit të Licencave Profesionale (21.06.2016 - 31.12.2016.) Ministria e Zhvillimit Urban, 11 900 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura nga qiraja e apartamentit për 'PN1 - 2001 Studio' (janar - 21.06.2016.), 357 000 lekë.
2) Të ardhura nga qiraja e apartamentit për 'PN1 - 2001 Studio' (21.06.2016 - 31.12.2016.), 357 000 lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Numila Maliqari, të ardhura nga pagesa nga Universiteti i Mjekësisë, QSUT dhe Shërbimi Social Shtetëror (janar - 20.06.2016.), 814 636 lekë.
2) Bashkëshortja, Znj Numila Maliqari, të ardhura nga pagesa nga spitali 'Hygeia' (janar - 20.06.2016.), 141 189 lekë.
3) Bashkëshortja, Znj Numila Maliqari, të ardhura nga pagesa nga Spitali Amerikan, (janar - 20.06.2016.), 153 738 lekë.
4) Bashkëshortja, Znj Numila Maliqari, të ardhura nga pagesa nga poliambulanca 'At Luigi Monti', (janar - 20.06.2016.), 215 874 lekë.
5) Bashkëshortja, Znj Numila Maliqari, të ardhura nga projekti me ISHP (janar - 20.06.2016.), 352 580 lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Numila Maliqari, të ardhura nga pagesa nga Universiteti i Mjekësisë, QSUT dhe Shërbimi Social Shtetëror (20.06.2016 - 31.12.2016.), 558 606 lekë.
7) Bashkëshortja, Znj Numila Maliqari, të ardhura nga pagesa nga Spitali 'Hygeia' (20.06.2016 - 31.12.2016.), 230 404 lekë.
8) Bashkëshortja, Znj Numila Maliqari, të ardhura nga pagesa nga Spitali Amerikan, (20.06.2016 - 31.12.2016.), 81 282 lekë.
9) Bashkëshortja, Znj Numila Maliqari, të ardhura nga pagesa nga poliambulanca 'At Luigi Monti', (20.06.2016 - 31.12.2016.), 190 987 lekë.
10) Bashkëshortja, Znj Numila Maliqari, të ardhura nga projekti me ISHP (20.06.2016 - 31.12.2016.), 82 960 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar nga të ardhurat nga rrogat dhe komisionet, mbledhje senati, oponenca, orë suplementare, 968 590 lekë.
2) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, e përbashkët me bashkëshorten, shtuar nga interesat bankare të depozitës, 15 dollarë.
3) Gjendja llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, e përbashkët me bashkëshorten, pakësuar nga shërbimi i kartës, - 84 euro.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me të ardhura nga rroga e studios 'PN1-2001 Studio', shtuar me 94 270 lekë.
5) Bashkëshortja, Znj. Numila Maliqari, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar nga interesat bankare të depozitës, 32 557 lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Numila Maliqari, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, e përbashkët me mamanë, shtuar nga interesat bankare të depozitës, 23 dollarë.
7) Bashkëshortja, Znj. Numila Maliqari, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, e përbashkët me vajzën, shtuar nga interesat bankare të depozitës, 2 465 lekë.
8) Bashkëshortja, Znj. Numila Maliqari, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me të ardhura nga rroga dhe interesat bankare të depozitës, 301 328 lekë.
9) Bashkëshortja, Znj. Numila Maliqari, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar nga shpenzimet dhe kalimi në depozitë, - 193 973 lekë.
10) Bashkëshortja, Znj. Numila Maliqari, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me të ardhura nga tërheqja nga dy llogari dhe interesat bankare, 1 519 076 lekë.
11) Bashkëshortja, Znj. Numila Maliqari, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë pakësuar pas kalimit në depozitë në po atë bankë, - 337 395 lekë.
12) Bashkëshortja, Znj. Numila Maliqari, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar pas tërheqjes për pushime dhe kalimit në depozitë, - 575 808 lekë.
13) Bashkëshortja, Znj. Numila Maliqari, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me të ardhura nga paga e spitalit 'Hygeia', 145 779 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka