Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga (janar - 21.06.2016.) Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, 608 170 lekë.
2) Të ardhura nga pagesa për mësimdhënie, Universiteti i Arteve, 81 406 lekë.
3) Të ardhura nga pagesa për mësimdhënie, Universiteti Bujqësor, 166 536 lekë.
4) Të ardhura nga pagesa nga 'PN1 - 2001 Studio' (janar - 21.06.2016.), 171 390 lekë.
5) Të ardhura nga paga (21.06.2016 - 31.12.2016.) Universiteti Politeknik i Tiranës, 638 714 lekë.
6) Të ardhura nga pagesa nga 'PN1 - 2001 Studio' (21.06.2016 - 31.12.2016.), 173 880 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of Boards
1) Të ardhura nga komisione, mbledhje senati, udhëheqje doktorature (janar - 21.06.2016.), Universiteti Politeknik i Tiranës, 280 867 lekë.
2) Të ardhura nga oponenca (janar - 21.06.2016.) Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, 501 896 lekë.
3) Të ardhura nga pagesa si anëtar i Komisionit të Licencave Profesionale, Ministria e Zhvillimit Urban, 35 700 lekë.
4) Të ardhura nga komisione, mbledhje senati, oponenca, orë suplementare (21.06.2016 - 31.12.2016.) Universiteti Politeknik i Tiranës, 384 019 lekë.
5) Të ardhura nga pagesa si anëtar i Komisionit të Licencave Profesionale (21.06.2016 - 31.12.2016.) Ministria e Zhvillimit Urban, 11 900 lekë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from Rent
1) Të ardhura nga qiraja e apartamentit për 'PN1 - 2001 Studio' (janar - 21.06.2016.), 357 000 lekë.
2) Të ardhura nga qiraja e apartamentit për 'PN1 - 2001 Studio' (21.06.2016 - 31.12.2016.), 357 000 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Numila Maliqari, të ardhura nga pagesa nga Universiteti i Mjekësisë, QSUT dhe Shërbimi Social Shtetëror (janar - 20.06.2016.), 814 636 lekë.
2) Bashkëshortja, Znj Numila Maliqari, të ardhura nga pagesa nga spitali 'Hygeia' (janar - 20.06.2016.), 141 189 lekë.
3) Bashkëshortja, Znj Numila Maliqari, të ardhura nga pagesa nga Spitali Amerikan, (janar - 20.06.2016.), 153 738 lekë.
4) Bashkëshortja, Znj Numila Maliqari, të ardhura nga pagesa nga poliambulanca 'At Luigi Monti', (janar - 20.06.2016.), 215 874 lekë.
5) Bashkëshortja, Znj Numila Maliqari, të ardhura nga projekti me ISHP (janar - 20.06.2016.), 352 580 lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Numila Maliqari, të ardhura nga pagesa nga Universiteti i Mjekësisë, QSUT dhe Shërbimi Social Shtetëror (20.06.2016 - 31.12.2016.), 558 606 lekë.
7) Bashkëshortja, Znj Numila Maliqari, të ardhura nga pagesa nga Spitali 'Hygeia' (20.06.2016 - 31.12.2016.), 230 404 lekë.
8) Bashkëshortja, Znj Numila Maliqari, të ardhura nga pagesa nga Spitali Amerikan, (20.06.2016 - 31.12.2016.), 81 282 lekë.
9) Bashkëshortja, Znj Numila Maliqari, të ardhura nga pagesa nga poliambulanca 'At Luigi Monti', (20.06.2016 - 31.12.2016.), 190 987 lekë.
10) Bashkëshortja, Znj Numila Maliqari, të ardhura nga projekti me ISHP (20.06.2016 - 31.12.2016.), 82 960 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar nga të ardhurat nga rrogat dhe komisionet, mbledhje senati, oponenca, orë suplementare, 968 590 lekë.
2) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, e përbashkët me bashkëshorten, shtuar nga interesat bankare të depozitës, 15 dollarë.
3) Gjendja llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, e përbashkët me bashkëshorten, pakësuar nga shërbimi i kartës, - 84 euro.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me të ardhura nga rroga e studios 'PN1-2001 Studio', shtuar me 94 270 lekë.
5) Bashkëshortja, Znj. Numila Maliqari, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar nga interesat bankare të depozitës, 32 557 lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Numila Maliqari, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, e përbashkët me mamanë, shtuar nga interesat bankare të depozitës, 23 dollarë.
7) Bashkëshortja, Znj. Numila Maliqari, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, e përbashkët me vajzën, shtuar nga interesat bankare të depozitës, 2 465 lekë.
8) Bashkëshortja, Znj. Numila Maliqari, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me të ardhura nga rroga dhe interesat bankare të depozitës, 301 328 lekë.
9) Bashkëshortja, Znj. Numila Maliqari, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar nga shpenzimet dhe kalimi në depozitë, - 193 973 lekë.
10) Bashkëshortja, Znj. Numila Maliqari, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me të ardhura nga tërheqja nga dy llogari dhe interesat bankare, 1 519 076 lekë.
11) Bashkëshortja, Znj. Numila Maliqari, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë pakësuar pas kalimit në depozitë në po atë bankë, - 337 395 lekë.
12) Bashkëshortja, Znj. Numila Maliqari, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar pas tërheqjes për pushime dhe kalimit në depozitë, - 575 808 lekë.
13) Bashkëshortja, Znj. Numila Maliqari, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me të ardhura nga paga e spitalit 'Hygeia', 145 779 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka