Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2012
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe shpërblime në funksionin e Presidentit për periudhën janar – 24 korrik 2012 në vlerën 1 256 866 lekë
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja Zonja Teuta Topi, të ardhura nga paga dhe shpërblime në funksionin e përgjegjëses së sektorit të Politikave të Zhvillimit Rural në MBUMK, janar - 24 korrik 2012, vlera 425 176 lekë.
2) Vajza Nada Topi, të ardhura nga paga dhe shpërblime në Bankën e Shqipërisë, janar - 24 korrik 2012, në vlerën 734 052 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me - 4 312 2012 lekë.
2) Gjendja cash pakësuar me - 200 000 lekë.
3) Kredi për shtëpi banimi nga Enti i Banesave, detyrimi financiar i pashlyer, 850 000 lekë.
4) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me - 96 753 lekë.
5) Vajza, Nada Topi, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 8 457 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2012
expenseDesc
Realizuar ndërtime banese për periudhën janar – korrik 2012 në vlerën e paguar 5 798 012 lekë. Sipas kontratë porosisë të datës 20. 01. 2009 për ndërtim banese dykatëshe plus kat nëntokësor, çdo kat sipërfaqe prej 288 m2, afat punimesh katërvjeçar. Trualli i ndërtimit i deklaruar më parë me sipërfaqe 1070 m2 në zonën Shkozë Tiranë. Pala e porositur shoqëria BEFITA shpk.